Товарен ферибот от Calais в France до Folkestone в UK Mainland. Eurotunnel, Eurotunnel VP Service (Flexi), Eurotunnel VP Service Товар от ванове. 15/02/2020 до 21/02/2020.

Изходящ маршрут Изходящ маршрут

"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
00:06 30 минути пресичане
00:20 30 минути пресичане
00:36 30 минути пресичане
00:50 30 минути пресичане
01:06 30 минути пресичане
01:14 30 минути пресичане
01:19 30 минути пресичане
01:20 30 минути пресичане
01:22 30 минути пресичане
01:36 30 минути пресичане
01:50 30 минути пресичане
02:20 30 минути пресичане
02:50 30 минути пресичане
03:00 30 минути пресичане
03:04 30 минути пресичане
03:13 30 минути пресичане
03:20 30 минути пресичане
03:25 30 минути пресичане
03:27 30 минути пресичане
04:20 30 минути пресичане
04:36 30 минути пресичане
04:41 30 минути пресичане
04:42 30 минути пресичане
05:20 30 минути пресичане
05:29 30 минути пресичане
06:06 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:22 30 минути пресичане
06:24 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:06 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
07:51 30 минути пресичане
08:06 30 минути пресичане
08:13 30 минути пресичане
08:14 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:06 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:39 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
12:06 30 минути пресичане
12:13 30 минути пресичане
12:14 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:22 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:39 30 минути пресичане
12:40 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:21 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:39 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
14:06 30 минути пресичане
14:13 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:39 30 минути пресичане
14:40 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:39 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:06 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:36 30 минути пресичане
17:39 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
18:06 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:39 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
20:06 30 минути пресичане
20:15 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:49 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:38 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:22 30 минути пресичане
22:36 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
22:52 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:34 30 минути пресичане
23:50 30 минути пресичане
"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
съб. 15 нед. 16 пон. 17 вт. 18
00:06 30 минути пресичане
00:20 30 минути пресичане
00:36 30 минути пресичане
00:50 30 минути пресичане
01:11 30 минути пресичане
01:13 30 минути пресичане
01:19 30 минути пресичане
01:20 30 минути пресичане
01:21 30 минути пресичане
01:23 30 минути пресичане
01:50 30 минути пресичане
02:20 30 минути пресичане
02:36 30 минути пресичане
02:47 30 минути пресичане
02:52 30 минути пресичане
02:56 30 минути пресичане
03:20 30 минути пресичане
03:27 30 минути пресичане
03:28 30 минути пресичане
04:20 30 минути пресичане
04:33 30 минути пресичане
04:38 30 минути пресичане
05:06 30 минути пресичане
05:19 30 минути пресичане
05:20 30 минути пресичане
05:36 30 минути пресичане
05:37 30 минути пресичане
05:50 30 минути пресичане
06:06 30 минути пресичане
06:13 30 минути пресичане
06:14 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:34 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:06 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:39 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
07:51 30 минути пресичане
07:52 30 минути пресичане
08:06 30 минути пресичане
08:13 30 минути пресичане
08:14 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:06 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:39 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
10:06 30 минути пресичане
10:13 30 минути пресичане
10:14 30 минути пресичане
10:20 30 минути пресичане
10:23 30 минути пресичане
10:36 30 минути пресичане
10:39 30 минути пресичане
10:40 30 минути пресичане
10:50 30 минути пресичане
11:06 30 минути пресичане
11:20 30 минути пресичане
11:36 30 минути пресичане
11:39 30 минути пресичане
11:50 30 минути пресичане
12:06 30 минути пресичане
12:13 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:21 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:39 30 минути пресичане
12:40 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:39 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
14:06 30 минути пресичане
14:13 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:10 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:39 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:06 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:39 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
17:51 30 минути пресичане
17:52 30 минути пресичане
18:06 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:38 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
20:06 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:48 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:37 30 минути пресичане
21:49 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
22:06 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:26 30 минути пресичане
22:36 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
22:51 30 минути пресичане
23:19 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:34 30 минути пресичане

Показаните цени са без ДДС