Товарен ферибот от Calais в France до Folkestone в UK Mainland. Eurotunnel, Eurotunnel VP Service (Flexi), Eurotunnel VP Service Товар от ванове. 19/09/2020 до 25/09/2020.

IMPORTANT TRAVEL UPDATES

Изходящ маршрут Изходящ маршрут

"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
00:17 30 минути пресичане
00:20 30 минути пресичане
00:22 30 минути пресичане
00:30 30 минути пресичане
01:21 30 минути пресичане
01:22 30 минути пресичане
01:23 30 минути пресичане
01:47 30 минути пресичане
02:20 30 минути пресичане
02:24 30 минути пресичане
03:07 30 минути пресичане
03:25 30 минути пресичане
04:20 30 минути пресичане
04:26 30 минути пресичане
04:40 30 минути пресичане
04:45 30 минути пресичане
05:29 30 минути пресичане
06:16 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:25 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:48 30 минути пресичане
06:49 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:19 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
08:19 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:49 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:19 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:49 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
13:51 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:06 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:36 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:06 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:36 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:06 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:36 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
22:19 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:36 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:43 30 минути пресичане
23:44 30 минути пресичане
23:50 30 минути пресичане
23:52 30 минути пресичане
"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
съб. 19 нед. 20 пон. 21 вт. 22
00:20 30 минути пресичане
00:23 30 минути пресичане
01:10 30 минути пресичане
01:22 30 минути пресичане
01:23 30 минути пресичане
01:24 30 минути пресичане
02:20 30 минути пресичане
02:25 30 минути пресичане
02:46 30 минути пресичане
02:54 30 минути пресичане
03:27 30 минути пресичане
04:20 30 минути пресичане
04:27 30 минути пресичане
04:33 30 минути пресичане
05:16 30 минути пресичане
05:20 30 минути пресичане
05:36 30 минути пресичане
05:45 30 минути пресичане
05:47 30 минути пресичане
05:50 30 минути пресичане
06:19 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:49 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:19 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:49 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
08:19 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:49 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:19 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:49 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
10:20 30 минути пресичане
10:36 30 минути пресичане
10:50 30 минути пресичане
11:06 30 минути пресичане
11:19 30 минути пресичане
11:20 30 минути пресичане
11:36 30 минути пресичане
11:49 30 минути пресичане
11:50 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:19 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:06 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:36 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:06 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:36 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
20:19 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:06 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:36 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
21:54 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:26 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
22:52 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:30 30 минути пресичане

Показаните цени са без ДДС