Товарен ферибот от Calais в France до Folkestone в UK Mainland. Eurotunnel, Eurotunnel VP Service (Flexi), Eurotunnel VP Service Товар от ванове. 08/04/2020 до 14/04/2020.

  • Сега се изисква свидетелство за пътуване за влизане или транзит през френска територия. Всеки шофьор, влизащ на френска територия (с ферибот, евротунел или сухопътна граница), трябва да има сертификат на разположение за представяне пред органите за граничен контрол. ИЗТЕГЛЕТЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ПЪТУВАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
  • Последните актуализации на оператора за Coronavirus (Covid-19) и формулярите за здравословно състояние на водачите са достъпни на страницата на фериботния оператор с актуализации за Coronavirus (Covid-19).

Изходящ маршрут Изходящ маршрут

"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
ср. 8 чет. 9 пет. 10 съб. 11
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
ср. 8 чет. 9 пет. 10 съб. 11
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
ср. 8 чет. 9 пет. 10 съб. 11
00:20 30 минути пресичане
00:23 30 минути пресичане
00:36 30 минути пресичане
00:50 30 минути пресичане
01:20 30 минути пресичане
01:21 30 минути пресичане
01:22 30 минути пресичане
01:49 30 минути пресичане
01:50 30 минути пресичане
02:22 30 минути пресичане
02:23 30 минути пресичане
03:03 30 минути пресичане
03:04 30 минути пресичане
03:09 30 минути пресичане
03:20 30 минути пресичане
03:25 30 минути пресичане
03:28 30 минути пресичане
04:27 30 минути пресичане
04:29 30 минути пресичане
04:39 30 минути пресичане
04:43 30 минути пресичане
04:44 30 минути пресичане
05:20 30 минути пресичане
05:29 30 минути пресичане
05:30 30 минути пресичане
06:06 30 минути пресичане
06:13 30 минути пресичане
06:16 30 минути пресичане
06:18 30 минути пресичане
06:19 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:23 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:06 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
08:06 30 минути пресичане
08:13 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:39 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:06 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:39 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
12:06 30 минути пресичане
12:13 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:39 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:39 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
14:06 30 минути пресичане
14:13 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:39 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:06 30 минути пресичане
16:13 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:39 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:06 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:36 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
18:06 30 минути пресичане
18:13 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:39 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:06 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:36 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
20:06 30 минути пресичане
20:13 30 минути пресичане
20:18 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:38 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:06 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:36 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
22:06 30 минути пресичане
22:13 30 минути пресичане
22:16 30 минути пресичане
22:18 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:36 30 минути пресичане
22:37 30 минути пресичане
22:48 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
23:06 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:36 30 минути пресичане
23:42 30 минути пресичане
23:50 30 минути пресичане
"Товарни услуги" - Какво е това? Това е превози на товари
ср. 19 чет. 20 пет. 21 съб. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP Flexi - "Priority Vans on passengers" - Какво е това? Това е приоритетна VP услуга
ср. 19 чет. 20 пет. 21 съб. 22
Отворен билет 35 минути пресичане
VP - "Пътувай в Автомобила си" - Какво е това? Това е VP услугата
ср. 19 чет. 20 пет. 21 съб. 22
00:06 30 минути пресичане
00:20 30 минути пресичане
00:22 30 минути пресичане
00:50 30 минути пресичане
01:20 30 минути пресичане
01:21 30 минути пресичане
01:23 30 минути пресичане
01:36 30 минути пресичане
01:37 30 минути пресичане
02:20 30 минути пресичане
02:50 30 минути пресичане
02:56 30 минути пресичане
03:08 30 минути пресичане
03:20 30 минути пресичане
03:22 30 минути пресичане
03:27 30 минути пресичане
03:28 30 минути пресичане
03:30 30 минути пресичане
04:20 30 минути пресичане
04:50 30 минути пресичане
05:16 30 минути пресичане
05:20 30 минути пресичане
05:45 30 минути пресичане
05:50 30 минути пресичане
06:06 30 минути пресичане
06:15 30 минути пресичане
06:20 30 минути пресичане
06:31 30 минути пресичане
06:36 30 минути пресичане
06:45 30 минути пресичане
06:50 30 минути пресичане
07:04 30 минути пресичане
07:06 30 минути пресичане
07:20 30 минути пресичане
07:36 30 минути пресичане
07:39 30 минути пресичане
07:50 30 минути пресичане
07:51 30 минути пресичане
08:06 30 минути пресичане
08:20 30 минути пресичане
08:36 30 минути пресичане
08:50 30 минути пресичане
09:06 30 минути пресичане
09:20 30 минути пресичане
09:36 30 минути пресичане
09:39 30 минути пресичане
09:50 30 минути пресичане
10:06 30 минути пресичане
10:13 30 минути пресичане
10:20 30 минути пресичане
10:36 30 минути пресичане
10:50 30 минути пресичане
11:06 30 минути пресичане
11:20 30 минути пресичане
11:36 30 минути пресичане
11:39 30 минути пресичане
11:40 30 минути пресичане
11:50 30 минути пресичане
12:06 30 минути пресичане
12:13 30 минути пресичане
12:14 30 минути пресичане
12:20 30 минути пресичане
12:36 30 минути пресичане
12:50 30 минути пресичане
13:06 30 минути пресичане
13:20 30 минути пресичане
13:36 30 минути пресичане
13:39 30 минути пресичане
13:40 30 минути пресичане
13:50 30 минути пресичане
14:06 30 минути пресичане
14:13 30 минути пресичане
14:20 30 минути пресичане
14:36 30 минути пресичане
14:50 30 минути пресичане
15:06 30 минути пресичане
15:20 30 минути пресичане
15:36 30 минути пресичане
15:39 30 минути пресичане
15:40 30 минути пресичане
15:50 30 минути пресичане
16:06 30 минути пресичане
16:13 30 минути пресичане
16:20 30 минути пресичане
16:36 30 минути пресичане
16:50 30 минути пресичане
17:06 30 минути пресичане
17:20 30 минути пресичане
17:36 30 минути пресичане
17:39 30 минути пресичане
17:40 30 минути пресичане
17:50 30 минути пресичане
17:51 30 минути пресичане
17:52 30 минути пресичане
18:06 30 минути пресичане
18:13 30 минути пресичане
18:20 30 минути пресичане
18:36 30 минути пресичане
18:50 30 минути пресичане
19:06 30 минути пресичане
19:20 30 минути пресичане
19:36 30 минути пресичане
19:38 30 минути пресичане
19:50 30 минути пресичане
19:51 30 минути пресичане
20:06 30 минути пресичане
20:10 30 минути пресичане
20:13 30 минути пресичане
20:20 30 минути пресичане
20:36 30 минути пресичане
20:49 30 минути пресичане
20:50 30 минути пресичане
21:05 30 минути пресичане
21:06 30 минути пресичане
21:20 30 минути пресичане
21:21 30 минути пресичане
21:36 30 минути пресичане
21:37 30 минути пресичане
21:48 30 минути пресичане
21:50 30 минути пресичане
22:06 30 минути пресичане
22:13 30 минути пресичане
22:20 30 минути пресичане
22:36 30 минути пресичане
22:37 30 минути пресичане
22:49 30 минути пресичане
22:50 30 минути пресичане
22:52 30 минути пресичане
23:06 30 минути пресичане
23:19 30 минути пресичане
23:20 30 минути пресичане
23:36 30 минути пресичане

Показаните цени са без ДДС