Фериботи до Турция

Има 5 фериботни маршрута, свързващи Турция с Франция, Италия, Гърция и Украйна за товарни автомобили и ванове.

Товарни превози до Turkey

 
Честота
Продължителност
 
 
1 курс на седмица
47 часа пресичане
2 курса на седмица
24 часа пресичане
1 курс на седмица
13 часа пресичане
3 курса на седмица
33 часа пресичане
2 курса на седмица
71 часа пресичане
2 курса на седмица
35 часа пресичане

Карта на маршрути

MAP

Превозвачи